Visit the official SA COVID-19 website - www.sacoronavirus.co.za

Rakkers Facebook


Skool Reëls

Ouderdom

AlleenLik kinders vanaf die ouderdom 4-6 jaar word toegelaat. U kind moet ook geimmuniseer wees wanneer hy/sy skool toe kom. Geen boeties, sussies of maats mag saamkom nie, tensy hulle ook ingeskryf is in die skool. As u kleuter 7 jaar oud word in die jaar van inskrywing is hy skoolpligtig en kan nie aanvaar word by Rakkers nie. Indien ouers tweetalig is en nie Afrikaans as huistaal gebruik nie, sal u kleuter deur 'n keuringsproses moet gaan ten opsigte van taal omdat Randhart Rakkertjies ‘n Afrikaanssprekende skool is.

Skoolure

'n Opvoedkundige program vir Graad 00 en 000 asook die Graad R kurrikulum word daagliks gevolg. Sorg asseblief dat u kleuter nie later as 08:00 by die skool is nie. Daar is 'n personeellid wat 07:20 oopsluit. In die middag moet die kleuters om 13:00 afgehaal word. Daar is egter 'n wagklas tot 13 :45. ALLE kleuters moet dan afgehaal wees.

Verjaarsdae

Kleuters mag hul verjaardagpartytjie by die skool vier. Raadpleeg die onderwyseres vroegtydig, sy sal u met raad bedien oor geskikte eetgoed.

Buitemuurse Aktiwiteite

Buitemuurs aktiwiteite soos Playball, Dance Mouse, Musiek, Brainy- Blox, Rugga Rugby, Experi-maatjies wetenskap, Gholf, Rekenaars, Semas Wiskunde, Karate, Drama, Tiny Twisters (tuimel) word by Rakkertjies aangebied. Dit word op vrywillige basis deur die kleuters gedoen. Geen navrae of gelde word deur Rakkertjies hanteer nie. Posbussies van die aktiwiteite is in die kantoor beskikbaar. U kan enige korrespondensie/gelde daarin plaas.

Klere

 • Kleuters moet asseblief gemaklike selfhelp klere aantrek. Moenie kleuters se spel strem deur nuwe of onnodig deftige klere aan te trek nie. Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid as daar verf, gom of ander vlekke op die kleuters se klere kom nie. Ouers word gevra om asseblief te sorg dat kleuters se klere duidelik gemerk is. Stuur asseblief ook 'n ekstra stel klere saam skool toe.
 • Rakkerhempies - die hempies is te koop in die Rakkertjie kantoor. Bring asseblief u kleuter saam as u die hempie wil kom koop sodat ons die hempie kan aanpas. Die kleuters dra dit op Kinetic Kids dag, met instappies, sportdag en fondsinsamelingsprojekte.
 • Laerskool leerders - Geen laerskool leerder mag in Rakkers se badkamers aan/uit kom trek vir sportaangeleenthede nie. Die badkamers is slegs vir gebruik vir Rakkersleerders

Tasse

Kleuters moet asseblief elke dag 'n tassie saambring skool toe. Skryf asseblief u kleuter se naam daarop. Kleuters moet ook elke dag ‘n kospakkie saambring skool toe. Ons vra dat u geen gaskoeldrank stuur nie en wees asseblief selektief met die lekkers, daar is een maal per week ‘n snoepiedag vir elke klas.

Kletsboekie

 • Alle briewe wat huis toe gestuur word, is baie belangrik. Lees dit asseblief sorgvuldig en indien nodig, antwoord stiptelik daarop. Plaas die kletsboekie assebiief terug in u kleuter se tassie en stuur dit die volgende dag terug skool toe.
 • E-posse - Indien u e-posse stuur maak asseblief seker dat onnodige vrae nie gestel word omdat u nie die korrespondensie briewe gelees het nie. Ons kan ongelukkig nie die dag spandeer om elke e-pos te antwoord nie. U kan ook met die onderwyseres per brief kommunikeer. U samewerking word hierhoog op prys gestel.
 • Indien daar Bulk e-posse gestuur word moet asseblief nie bevestig dat u die e-pos ontvang het nie.

Telefoonoproepe

Indien u telefonies met u kleuter se onderwyseres in verbinding wil tree, moet dit asseblief gedurende die volgende tye gedoen word 07:30-08:00 en 13:00-13:40. Boodskappe kan egter by die kantoor gelos word. Die telefoon nommer is 011 908 4941.

Laerskool Randhart / Rakkers

Neem kennis dat Rakkers onafhanklik van die Laerskool funksioneer. Indien die Laerskool funksies het of vroeer uitkom raak dit nie Rakkers nie en ons sal voortgaan soos altyd. Inligting per brief/e-pos van Rakkers sal u verwittig van enige inligting saam met die Laerskool. Rakkers open/sluit kwartaalliks daarom saam met die Laerskool, soos deur die Departement van Onderwys voorgeskryf.

Kopluise

Indien u kleuter kopluise het of neute het sal u gekontak word om die kleuter te kom haal en die hare te behandel. Die kleuter mag eers terug skool toe kom sodra die neute en luise als weg is. Kopluise is 'n algemene probleem in skole en moet behandel word om verspreiding te voorkom. Dit sal professioneel hanteer word.

Instappies

Verskeie opvoedkundige en vermaaklikheids instappies word kwartaalliks by Rakkers aangebied, waar kleuters goeie en leersame interaksies het.

Speelgoed, Juwelewe Boeke

Ouers moet asseblief toesien dat kleuters geen juwele, boeke ensovoorts skool toe bring nie. Indien u kleuter per ongeluk van die apparaat of speelgoed huis toe neem, vra ons vriendelik dat u dit vir ons terugbring. Die speelgoed is met RR/pp gemerk.

Konsert & Gradeplegtigheid

Rakkers bied jaarliks 'n konsert aan waarby alle kleuters betrokke is, met pragtige kostuums. 'n Video opname word gemaak asook konsertfoto's word geneem. Ons neem ook afskeid van ons Graad 0 kleuters in die vorm van 'n Gradeplegtigheid waar hulle togas en hoede dra en 'n diploma ontvang. Daar word ook gradefoto's geneem.

Kunswedstryd

Ons kleuters neem ook deel aan die Eistedfodd. Ons skryf ‘n junior en senior spreekkoor in asook versies in Afrikaans en Engels in die verskillende ouderdomme. Kleuters doen ook verskeie kuns items wat ingestuur word.

Kurrikulum ( Graad 0 - Ontvangjaar / Grade R = Reception Year )

 • Die Graad 0 kleuters volg 'n kurrikulum in die vorm van 'n dagprogram wat deur die Departement van Onderwys voorgeskryf word. Tema's word aangebied waarin kleuters onderrig, ontvang en ge-evalueer in word. Elke vrydag is daar wys en vertel waar kleuters 'n item of prent van die huis bring wat oor die tema handel en moet daaroor praat. Dit help met selfvertroue en berei hulle voor om in Graad 1, praatjies voor in die klas te doen.
 • Sodra daar enige areas is waarin u kleuters uitvalle toon sal u deur die onderwyseres genader word waar sy hulpverlening sal voorstel.
 • Skoolgereedheistoetse word in die 3de kwartaal gedoen vir kleuters wat nog baie uitvalle het in die leerareas.

Rugby - Netbal - Trompoppies

Die Rakkers rugby en netbal vind slegs in die 2de kwartaal plaas. Oefeninge begin reeds in die 1ste kwartaal. Daar kan slegs 2 spanne gekies word. Ons probeer sover moontlik vir die kleuters wat nie die spanne gehaal het nie ook die vaardighede te leer apart van die spanne tensy daar ekstra afrigters beskikbaar is. Meer hieroor sal in 'n aparte brief uiteengesit word. Al die Graad 0 meisies neem deel aan die trompoppies wat net op die sportdag 'n vertoning gaan lewer.

Fondsinsamelingprojekte

Om opgradering en opvoedkundige apparaat aan te koop loots ons fondsinsamelingsprojekte om daarmee te help.

Foto's

Daar word individuele, klasfoto's, konsertfoto's en gradefoto's geneem deur die jaar. Geeneen is verpligtend nie.

Algemeen

Indien u kleuter die skool permanent gaan verlaat, MOET U ONS ASSEBLlEF 'N KALERDERMAAND SKRIFTELIKE KENNIS GEE. U bly steeds aanspreeklik vir die betrokke kennismaand se skoolfonds. Aangesien u as ouer en ons as personeel so nou gemoeid is met die opvoeding van die kleuters vereis dit intieme samewerking tussen ouer en onderwyseres. Indien daar enige probleem ontstaan nooi ons u uit om die vrymoedigheid te neem om dit met u kleuter se onderwyseres of die skoolhoof te bespreek.

Hek

Geen ouer mag die skoolterrein binne ry om 'n kleuter op of af te laai nie. Dit is vir die veiligheid van u kleuter sowel as ander kleuters. Ouers moet asseblief nie u kleuter voor die hek op of aflaai nie. U veroorsaak'n obstruksie in die pad en personeel kan nie in die skool inry nie. Ons sal ouers aanspreek wat die reels verontagsaam.

Algemene Inligting

Maak asseblief seker die skool het u korrekte adres en telefoonnommer. Indien u verhuis het, kom verander u besonderhede in die kantoor. Laat weet ook asseblief wie u kleuter kom haal en die persone se kontakbesonderhede. Geen kleuter sal saam met 'n persoon gaan anders as wat u gese het nie. Indien iemand anders die kleuter moet kom haal, moet die onderwyseres of die kantoor gekontak word.

Kontak Ons


 • Rakkers Kontak Besonderhede


  011 908 4941

  011 908 9189

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Navraag Vorm

  Invalid Input
  Invalid Input
  Invalid Input
  Invalid Input
  Invalid Input
  Captcha
  Invalid Input
 • Naskool Versorging

  Rakkers Naskool
  Suritha en Lauren
  079 175 0815
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Execukids
  Paul en Lorina
  011 907 8136

  Little Bambinos
  Elizabeth
  011 869 9732
  082 958 4319

  Meredy Kids
  Lee-Anne
  072 589 3497

  Grace After Care
  079 883 9113

  Rep en Roer
  Marlize
  082 579 6746

  Kidz @ heart
  Petra
  082 441 8997

  Vervoer
  Lizelle
  083 444 4847
 • Terapeute

  Arbeidsterapeut
  Madeleine Myburgh
  079 513 3641

  Arbeidsterapeut
  Daleen Stapelberg
  082 339 6849

  Opvoedkundige Skoolsielkundige
  Talita Veldman
  011 869 1200
  084 260 3320

  Opvoedkundige Skoolsielkundige
  Iona Kotze
  011 869 9897
  082 887 1419

  Spelterapie
  Lizelle van Jaarsveld
  083 308 2619

  Spelterapie
  Marjoneke de Bruin
  072 564 4967

  Kliniese/forensiese Sielkundige
  Nellie Prinsloo
  083 268 4569

  Spraakterapeut
  Erantia Coertze
  076 818 0315

  Spraakterapeut
  Jacqueline Visser
  065 817 1909

  Geregistreerde ADHD Berader en Breingym fasiliteerder
  Duart Allers
  061 783 5849

Kaart Na Rakkers