Visit the official SA COVID-19 website - www.sacoronavirus.co.za

Rakkers Facebook


Belangrike Inligting

Leerders se gedragskode

Ons jongleerders word uit die staanspoor aangemoedig deur onderwyseresse en ouers om:

 1. Te luister as die onderwyseres die eerste keer praat;
 2. Hulle te weerhou daarvan om in te meng of steurend op te tree teenoor mede-leerders, spesifiek waar mede-leerders besig is met gestruktureerde spel en/of opvoeding;
 3. Die voertaal van die skool – synde Afrikaans – hoofsaaklik en korrek te praat en gebruik;
 4. Vriendelik, verdraagsaam en respekvol op te tree teenoor onderwyseresse en mede-leerders;
 5. Self-dissipline, verdraagsaamheid en geduld te ontwikkel en uit te brei;
 6. Te verseker dat alle skoolapparaat, speelgoed en eiendom met die nodige respek opgepas en hanteer sal word; en
 7. Hulle daarvan te weerhou om enige sodanige skoolapparaat, speelgoed en/of eiendom vanaf die skoolterrein te verwyder, sonder die nodige vooraf verkreë toestemming van ‘n onderwyseres.

Dissipline

 1. Positiewe aansporings strategieë is in plek om leerders aan te moedig om optimaal te funksioneer op hulle verwagte vlakke van prestasie;
 2. Die skool maak by uitstek staat op die samewerking van alle ouers om die nodige gedragsbeheer en gedragswysigings, waar nodig, te implimenteer en te handhaaf;
 3. Ouers en onderwyseresse sal daarna streef om positiewe voorbeelde daar te stel in die ontwikkeling van die leerders se waardes, aanslag en houding spesifiek teenoor konflikoplossing;
 4. Duidelike grense en verwagtinge ten opsigte van die handhawing van dissipline is in plek, waarvoor geen uitsondering gemaak sal word nie.

Swak Dissipline

In ‘n geval waar ‘n leerder hom of haarself skuldig maak aan swak dissipline of enige gedrag teenstryding met die verwagtinge geskep in hierdie gedragskode sal:

 1. Die betrokke leerder berispe word en die geleentheid met die leerder bespreek word;
 2. Die leerder sal ‘n geleentheid gegun word om alleen tyd deur te bring met die spesifieke instruksie om sy/haar optrede te oorweeg en daaroor na te dink; en
 3. Indien die gedrag of optrede herhaal word, of van sodanige ernstige aard is, dan en in so ‘n geval sal die skoolhoof met die betrokke ouers in verbinding tree en ‘n vergadering skeduleer, waartydens toepaslike planne en aksies bespreek en geïmplimenteer sal word.

Beserings, siektes en medikasie

Beserings

 1. Die skoolpersoneel sal na die beste van hulle vermoëns verseker dat alle leerders veilig is terwyl die leerders onder hulle toesig is;
 2. Die nodige eerstehulp sal aan enige leerder verskaf word in die geval van geringe beserings, bv. allerdaagse skrape, stampe en stote.
 3. Ouers sal so gou as moontlik in kennis gestel word van enige beserings en/of insidente waar dit van ‘n meer ernstige aard blyk te wees.

Siekte en Medikasie

 1. ‘n Leerder wat ooglopend siek is moet tuis bly en nie die skoolterrein betree nie;
 2. In die geval waar ‘n leerder siek of olik blyk te raak tydens skoolure, sal die betrokke ouers dadelik geskakel word, daarvan ingelig word en versoek word om die leerder by die skool te kom afhaal;
 3. GEEN medikasie sal aan enige leerder toegedien word sonder die ouers se voorafgekeerde uitgedruklike toestemming nie; en
 4. GEEN medikasie moet in enige leerder se tas of sak geplaas word vir die doeleindes van self-toediening deur die betrokke leerder nie.

Kontak Ons


 • Rakkers Kontak Besonderhede


  011 908 4941

  011 908 9189

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Navraag Vorm

  Invalid Input
  Invalid Input
  Invalid Input
  Invalid Input
  Invalid Input
  Captcha
  Invalid Input
 • Naskool Versorging

  Rakkers Naskool
  Suritha en Lauren
  079 175 0815
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Execukids
  Paul en Lorina
  011 907 8136

  Little Bambinos
  Elizabeth
  011 869 9732
  082 958 4319

  Meredy Kids
  Lee-Anne
  072 589 3497

  Grace After Care
  079 883 9113

  Rep en Roer
  Marlize
  082 579 6746

  Kidz @ heart
  Petra
  082 441 8997

  Vervoer
  Lizelle
  083 444 4847
 • Terapeute

  Arbeidsterapeut
  Madeleine Myburgh
  079 513 3641

  Arbeidsterapeut
  Daleen Stapelberg
  082 339 6849

  Opvoedkundige Skoolsielkundige
  Talita Veldman
  011 869 1200
  084 260 3320

  Opvoedkundige Skoolsielkundige
  Iona Kotze
  011 869 9897
  082 887 1419

  Spelterapie
  Lizelle van Jaarsveld
  083 308 2619

  Spelterapie
  Marjoneke de Bruin
  072 564 4967

  Kliniese/forensiese Sielkundige
  Nellie Prinsloo
  083 268 4569

  Spraakterapeut
  Erantia Coertze
  076 818 0315

  Spraakterapeut
  Jacqueline Visser
  065 817 1909

  Geregistreerde ADHD Berader en Breingym fasiliteerder
  Duart Allers
  061 783 5849

Kaart Na Rakkers