Visit the official SA COVID-19 website - www.sacoronavirus.co.za

Rakkers Facebook


Ons Skool - Uit die hoof se pen

Ek verwelkom graag alle nuwe sowel as vorige ingeskrewe kleuters en ouers by Randhart Rakkertjies pre-primêre skool.

Randhart Rakkertjies pre-primêre skool bied onderrig aan kleuters tussen 4 en 6 jaar. Hier by Rakkertjies vind ons goeie ouerbetrokkenheid wat maak dat die band tussen onderwysers, ouers en kleuters standvastig en sterk is.

Rakkers lê die fondament vir alle kleuters se ontwikkeling op elke gebied om eendag ‘n selfstandige volwassene met goeie morele waardes te word.

Dr. Henry Cloud ‘n kliniese sielkundige en outeur skryf “Jou karakter is die sleutel tot sukses”. Ek stem hiermee saam en glo dat elke kind se karaktervorming reeds plaasvind in sy kleuterskoene. Randhart Rakkertjies dra by tot die positiewe vorming van u kleuter se karakter.
Alle fasiliteerders is gekwalifiseerd en volg ‘n kurrikulum wat deur die Departement van Onderwys voorgeskryf is.

Kleuters word in ‘n geborge, vriendelike en liefdevolle omgewing ontvang.
Onderrig vind plaas op ‘n informele wyse volgens ‘n voorgeskrewe dagprogram.

Kleuterdeelname in aktiwiteite bevorder hulle ontwikkeling, selfvertroue en selfbeeld. ‘n Kleurvolle en veilige speelterrein dra by tot die kleuters se waaghouding en motoriese vaardighede.
Kleuters ontwikkel hier in totaliteit op alle gebiede en in alle leerareas.

Hiemee wens ek almal ‘n voorspoedige en geseênde jaar toe by Randhart Rakkertjies.

Kontak Ons


 • Rakkers Kontak Besonderhede


  011 908 4941

  011 908 9189

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Navraag Vorm

  Invalid Input
  Invalid Input
  Invalid Input
  Invalid Input
  Invalid Input
  Captcha
  Invalid Input
 • Naskool Versorging

  Rakkers Naskool
  Suritha en Lauren
  079 175 0815
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Execukids
  Paul en Lorina
  011 907 8136

  Little Bambinos
  Elizabeth
  011 869 9732
  082 958 4319

  Meredy Kids
  Lee-Anne
  072 589 3497

  Grace After Care
  079 883 9113

  Rep en Roer
  Marlize
  082 579 6746

  Kidz @ heart
  Petra
  082 441 8997

  Vervoer
  Lizelle
  083 444 4847
 • Terapeute

  Arbeidsterapeut
  Madeleine Myburgh
  079 513 3641

  Arbeidsterapeut
  Daleen Stapelberg
  082 339 6849

  Opvoedkundige Skoolsielkundige
  Talita Veldman
  011 869 1200
  084 260 3320

  Opvoedkundige Skoolsielkundige
  Iona Kotze
  011 869 9897
  082 887 1419

  Spelterapie
  Lizelle van Jaarsveld
  083 308 2619

  Spelterapie
  Marjoneke de Bruin
  072 564 4967

  Kliniese/forensiese Sielkundige
  Nellie Prinsloo
  083 268 4569

  Spraakterapeut
  Erantia Coertze
  076 818 0315

  Spraakterapeut
  Jacqueline Visser
  065 817 1909

  Geregistreerde ADHD Berader en Breingym fasiliteerder
  Duart Allers
  061 783 5849

Kaart Na Rakkers